Produkty marki Quadralite objęte są 24-miesięczną gwarancją*. Naprawą i serwisowaniem sprzętów w Polsce zajmuje się F-Service z Krakowa. Realizuje on pełen zakres napraw gwarancyjnych oraz zwykłych.

Zgłoszenia usługi serwisowej można dokonać bezpośrednio w Serwisie lub osobiście w punkcie zakupu produktu.
Wszystkie niezbędne informacje o kosztach, czasie realizacji naprawy itp. można znaleźć poniżej.

* Palniki oraz żarówki obięte są 3 miesięczną gwarancją, a baterie 6 miesięczną gwarancją.

 

Zasady bezpieczeństwa

By uniknąć uszkodzenia sprzętu, jak również zagrożenia dla zdrowia jego użytkowników, należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi i bezwzględnie przestrzegać zasad i zaleceń w niej zawartych.

 • Nie demontuj, ani nie modyfikuj urządzenia! Lampa składa się z komponentów pracujących pod wysokim napięciem. Nawet po odłączeniu od zasilania i wyłączeniu urządzenia w jego komponentach wewnętrznych może znajdować się prąd o wysokim napięciu! Demontaż obudowy urządzenia może być przeprowadzony tylko przez autoryzowany serwis Quadralite. Zignorowanie powyższej zasady bezpieczeństwa może skutkować poważnym porażeniem elektrycznym lub zaburzeniem pracy urządzenia. Modyfikacje konstrukcji urządzenia wykonywane na własną rękę lub przez nieautoryzowany serwis skutkują bezwzględną utratą gwarancji.
 • Jeżeli obudowa zostanie naruszona np. w wyniku upadku, zaleca się odesłanie urządzenia do autoryzowanego punktu serwisowego w celu kontroli i ewentualnej naprawy.
 • Unikaj wilgoci! Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami, nie zanurzaj go w wodzie, nie wystawiaj na działanie czynników atmosferycznych (np. deszcz, śnieg). Zignorowanie powyższej zasady bezpieczeństwa może skutkować poważnym porażeniem elektrycznym, zwarciem lub pożarem.
 • Lampa jest przystosowana do pracy w temperaturze od 10 do 40 stopni Celsjusza. Przekroczenie tego zakresu może powodować niepoprawną pracą urządzenia lub doprowadzić do jego przegrzania i zniszczenia.
 • Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur! Pozostawienie urządzenia bez odpowiedniego zabezpieczenia np. w zamkniętym samochodzie stojącym w pełnym słońcu, lub w pobliżu źródeł wysokiej temperatury, może skutkować pożarem, uszkodzeniem obudowy bądź wewnętrznych komponentów urządzenia.
 • Urządzenie nie może być użytkowane gdy zachodzi niebezpieczeństwo kontaktu z łatwopalnymi cieczami lub ich oparami, a także w warunkach wysokiego zapylenia. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub pożaru.
 • Lampa przystosowana jest do pracy i przechowywania w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach zamkniętych.
 • Po 30 następujących po sobie wyzwoleniach błysku z pełną mocą zaleca się 3-minutową przerwę w działaniu w celu ochłodzenia palnika i komponentów wewnętrznych. Zignorowanie powyższej zasady może skutkować przegrzaniem się urządzenia.
 • Długotrwałe używanie oświetlenia modelującego może skutkować zapaleniem się zamocowanych do urządzenia akcesoriów np. softboks. Zaleca się 1-minutową przerwę w celu ochłodzenia palnika i komponentów wewnętrznych, na każde 10 minut działania oświetlenia modelującego.
 • Nie należy montować filtrów, płaszczyzn dyfuzyjnych lub innych akcesoriów bezpośrednio na palniku błyskowym i żarówce światła modelującego, lub w ich najbliższym otoczeniu, gdyż może to doprowadzić do pożaru.
 • Używając akcesoriów takich jak np. strumienica (snoot), zaleca się ograniczenie używania oświetlenia modelującego albo ograniczenie wyzwoleń lampy (poniżej 6 błysków na minutę). Przegrzanie może skutkować uszkodzeniem palnika lub lampy modelującej.
 • Nie należy dotykać czaszy lampy podczas pracy oświetlenia modelującego lub wyzwalania błysku. Wydzielane wówczas ciepło może spowodować oparzenia.
 • Dotykanie terminali wyjściowych palnika błyskowego grozi porażeniem prądem elektrycznym o wysokim napięciu! Wymiana palnika błyskowego może być przeprowadzona dopiero po samorozładowaniu się lampy. Należy odczekać minimum 24h od momentu ostatniego użycia lampy przed przystąpieniem do wymiany. Zaleca się użycie izolowanych rękawic. Zignorowanie powyższej zasady może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub porażenia prądem.
 • Należy unikać działania siłami, które mogą uszkodzić palnik lub żarówkę światła modelującego. Nagłe wstrząsy mogą doprowadzić do uszkodzenia palnika i/lub żarówki światła pilotującego.
 • Nie należy wyzwalać błysku bezpośrednio na nieosłonięte oczy. Zignorowanie powyższej zasady może skutkować uszkodzeniami narządu wzroku.
 • Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci! Lampa zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte przez dzieci. Jeżeli dziecko połknie jakikolwiek element lampy, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z użytkowania sprzętu w sposób niezgodny z zapisami instrukcji obsługi.

 

Gwarancja i konserwacja

 • W przypadku gdy pojawią się uszkodzenia lub gdy urządzenie przestanie działać poprawnie należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym serwisem produktów marki Quadralite.
 • Producent udziela dwuletniej gwarancji na lampę błyskową. Akumulator objęty jest gwarancją sześciomiesięczną. Na palnik błyskowy producent udziela trzymiesięcznej gwarancji. Ładowarka oraz przewody połączeniowe nie są objęte gwarancją.
 • Lampa zawiera części eksploatacyjne, do których zalicza się palnik błyskowy. Należy go wymieniać w razie przepalenia, a jego zużywanie się jest naturalnym zjawiskiem. W lampie można używać jedynie palników dostarczanych przez Quadralite. Używanie palników pochodzących z innego źródła może prowadzić do uszkodzenia lampy i skutkuje utratą gwarancji.
 • Wszelkie zmiany w konstrukcji urządzenia dokonywane na własną rękę są niedopuszczalne i skutkują natychmiastową utratą gwarancji.
 • Wszelkie uszkodzenia mechaniczne oraz wynikłe z niewłaściwego użytkowania urządzenia nie są objęte gwarancją.
 • Naprawy dokonywane przez nieautoryzowany serwis skutkują utratą gwarancji.
 • Urządzenie należy czyścić za pomocą suchego pędzla lub ściereczki. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani używać detergentów do czyszczenia jego powierzchni. Czyszczenie można dokonywać jedynie powierzchniowo.
 • Na czas czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć akumulator. Czyszczenie lampy może odbywać się tylko po jej wyłączeniu, odłączeniu od zasilania i całkowitym rozładowaniu. Należy odczekać minimum 24h od momentu jej ostatniego użycia przed przystąpieniem do czyszczenia.
 • Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z użytkowania sprzętu w sposób niezgodny z zapisami instrukcji obsługi.
 • Producent zastrzega sobie prawo do zmian w produkcie i treści jego instrukcji obsługi bez uprzedzenia.

 

Naprawa gwarancyjna

Podstawą wykonania naprawy gwarancyjnej jest dowód zakupu produktu – nie starszy niż 24 miesięcy - wystawiony w jednym w krajów europejskich. Jeśli klient nie dostarczy odpowiedniego dokumentu, serwis jest upoważniony do naliczenia opłaty za wykonanie usługi serwisowej.

 

Czas realizacji usługi

W ciągu 10 dni roboczych serwis dokona analizy usterki oraz poinformuje klienta o statusie naprawy sprzętu. Standardowy czas wykonania usługi serwisowej, zgodnie z przepisami prawa może wynieść do 30 dni roboczych. Serwis dołoży wszelkich starań, aby usterka została usunięta w jak najkrótszym czasie.

 

Odrzucenie gwarancji

Serwis ma prawo do podjęcia decyzji, że zgłaszana usterka nie kwalifikuje się do naprawy gwarancyjnej. W takim przypadku klient otrzyma wycenę naprawy pogwarancyjnej sprzętu.

 

Naprawa pogwarancyjna

W każdej chwili klient może zgłosić do naprawy produkt nieobjęty gwarancją. Przed wykonaniem usługi serwis dokona bezpłatnej ekspertyzy usterki oraz drogą mailową prześle do akceptacji klienta wycenę naprawy i przybliżony czas jej realizacji.

 

Koszty transportu

W przypadku produktów objętych gwarancją koszty dostarczenia sprzetu do serwisu pokrywa klient. Koszty zwrotu serwisowanego towaru do klienta ponosi serwis.

Kosztami transportu produktów nieobjętych gwarancją obciążany jest klient.

 

Płatność za usługi serwisowe

Płatność za wykonaną usługę serwisową jest za każdym razem indywidualnie ustalana z klientem.

 

 Kontakt z serwisem

WAŻNE! Przed wysyłką sprzętu, zgłoś naprawę na stronie serwisu - F-service

F-Service
ul. Płk. Dąbka 17, 30-732 Kraków
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 12 270 12 81 lub +48 731 760 005

Serwis czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

 

X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania jej zasobów. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację tej technologii. Więcej informacji o plikach cookies i metodach ich wyłączania można sprawdzić w polityce prywatności i plików cookies.